AEON English Speech Contest 2019

  • พิมพ์

aeon1     นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2019 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

        มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทย จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2019 ซึ่งผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
     1.นายศศภัทร จำนงนิตย์  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     2.นางสาวชวัลลักษณ์ ฤทธิ์ทิพย์พันธ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     3.นางสาวพิริยาภรณ์ อังศุสิงห์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     4.นางสาวพุทธิภา ศชา เสรีภาพ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     5.นางสาวมาริลิน เคท การ์ดเนอร์  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     6.นางสาวพรหมภรณ์ กรรฐโรจน์  โรงเรียนสิงห์สมุทร  จังหวัดชลบุรี
     7.นางสาวชรินา พันธุ์ศรี  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
     8.นายณชพล  ขตุรงคโชค  โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
     9.นางสาวฑิตฐิตา เสาสุวรรณ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จังหวัดสกลนคร
     10.นางสาวอรทัย มนัสถาวร  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  จังหวัดสมุทรปราการ

aeon2 aeon3